Ursula Baatz, Michael Hauser, Stephan Schaede

Ursula Baatz, Michael Hauser, Stephan Schaede

moderuje Jakub Ort

Heroický ateismus?

 

V roce 1958 vydal český luteránský kněz a husitský teolog Josef Hromádka knihu Evangelium für Atheisten (Evangelium pro ateisty), ve které se snažil sladit křesťanské doktríny a sociální etiku s explicitně anti-nábožnými dogmaty komunismu. V českých zemích má ateismus dlouhou tradici, jako forma odporu proti moci státu a náboženství. Během doby reálného socialismu se anti-náboženský postoj stal státním postojem. Dnes se většina českých občanů nazve ateisty, ale v užším výzkumu se mnozí označí za věřící. Jak to jde dohromady?

Účastníci tohoto německo-česko-rakouského sympozia mluví a diskutují o víře a nevíře v post-náboženské a post-ideologické společnosti.

 

Spekulativní úvod od Michaela Hausera

Jak pojmenovat dobu ve které žijeme? Co by Luther a Lenin řekli o naší současnosti a o nás samotných? Jak by uvažovali o naší přítomnosti? Co by dělali na našem místě? Vést dialog s nepřítomnými postavami vyžaduje mód tvořivosti a politické aktivity. Michael Hauser se v imaginárním rozhovoru s nepřítomným M. Lutherem a V.I. Leninem pokouší o filosofickou diagnózu naší doby.

 

(Česky a německy, 90 min, studio 2)

 

Ursula Baatz je filosofka a novinářka z Vídně, která se zaměřuje na témata související s náboženstvími. Ve své práci hledá spojení mezi křesťanským učením a náboženskými učeními Dálného východu.

 

Michael Hauser je český filosof. Zabývá se kritickou teorií, neo- a postmarxismem. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd a přednáší na Pedagogické a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Stephan Schaede je protestantský teolog, filozof a ředitel Protestantské akademie v Loccumi. Ve svém výzkumu se zaměřuje na základní otázky etiky a dějin myšlenek v teologii a přírodních vědách.

 

Jakub Ort vystudoval Evangelickou teologickou fakultu. Je členem kolektivu Klinika, squatu situovaném v Praze na Žižkově. Píše pro měsíčník Protestant a moderuje na Rádiu Wave pořad Hergot!.