Natálie Pleváková

Natálie Pleváková

Vysílá zvuk: jak rádio změnilo hudbu

 

Proměna mediální reality, možnost záznamu a produkce zvuku elektronickými médii a jeho následné šíření rádiovým signálem s sebou nese proměnu v auditivní kultuře a hudebních paradigmatech. Hudební vývoj je od začátku 20. stol. propojen s institucí rozhlasu, kde vznikala studia zkoumající možnosti nových sonických realit. Příspěvek se věnuje historické interakci hudby a rozhlasu a jejich vzájemnému ovlivňování.

 

(Česky, 90 min, studio 3)

 

Natálie Pleváková je multimediální umělkyně a skladatelka. V současnosti se zabývá zkoumáním východisek elektronické hudby ve světě hudební klasiky, respektive hledá jejich společné jmenovatele. Její tvorbu prostupuje zdánlivá chaotičnost, kterou nazývá digitálním narativem.