Miloš Horanský

Miloš Horanský

Komentář k manifestu Strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám

 

Jaroslav Hašek napsal volební manifest Strany mírného pokroku v mezích zákona k volbám do Říšské rady v roce 1911 a byl vyvěšen v Kravíně, známé vinohradské hospodě. Provolání k českému národu a jeho aktuálnost bude prověřena českým básníkem Milošem Horanským, který analyzuje a rozvede jeho hlavní tezi, že nejde udělat všechno naráz.

 

(Česky, 90 min, studio 3)

 

Miloš Horanský je divadelní režisér, básník a kritik. Ve své tvorbě se zabývá jazykovými hrami, básnickými apropriacemi a divadelními experimenty. Pracuje s neologismy a novými slovními vazbami, jakož i deformací ustálených slovních spojení.