Marie Czarnikow, Jasper Schagerl, Stefan Strunz, Noah Willumsen

Marie Czarnikow, Jasper Schagerl, Stefan Strunz, Noah Willumsen

(Výzkumná skupina pro Malé formy, Humboldt-Universität, Berlín)

Reformace revolučního poznání 1517-1917

 

Žádná reformace, žádná revoluce s absencí formátu. Co nabízíme: chápání reformace jako mediální události, spojené s hlubokou reorganizací znalostí. Procesy komunikace a formativní procesy zde přitom hrají rozhodující roli. Takto chápaná revoluce nezávisí výlučně na jejích aktérech, ideologiích či na přesvědčení, ale z velké míry na médiích a použitých formátech. Toto téma chceme blíže prozkoumat na čtyřech jevištích – na Lutherově Malém katechismu, Harsdörfferově díle Frauenzimmer Gesprechspiele, Manifestu komunistické strany a deníkovém hnutí nového člověka v bývalém Sovětském svazu.

 

(Německy, 90 min, studio 2)

 

Marie Czarnikow se věnuje kulturním studiím a ve své doktorské práci se zabývá literární formou psaní deníků z doby první světové války v Německu a Francii.

 

Jasper Schagerl vystudoval divadelní, literární a mediální vědy. Ve svém disertačním projektu se zabývá raně novodobou kasuistikou v oblastech práva a literatury.

 

Stephan Strunz vystudoval regionální studia pro oblast Asie/Afriky a dále také sociální a kulturní vědy. Ve své disertační práci se zabývá genezí a evolucí životopisu jako administrativního literárního žánru.

 

Noah Willumsen vystudoval komparatistiku, dějiny umění a filosofii. Jeho doktorská práce pojednává o Heineru Müllerovi a dějinách interview.