Alexander Kluge

Alexander Kluge

Od reformace po jámu od pumy

 

„Zprávy od Boha, výlučně do ucha.“ Vícedílný text a video Alexandra Klugeho propojuje „umírněný ikonoklasmus“ z dob Martina Luthera s modernou. Jedná se o jediné dílo v rámci festivalu #LutherLenin, kde diváci spatří obrazy a slova, ale nic neuslyší. Kluge zde provádí dekonstrukci a rekontextualizaci historických scén a citátů a volí opačnou cestu než Luther, pro kterého obrazy a činy patřily k pozemským dílům, zatímco pouze vyslyšená slova umožňovala navázat spojení s Boží milostí. Setkáváme se zde s Janem Husem na kostnickém koncilu, středověké trestní soudní pravomoci, vidíme Luthera v mnišské cele, vojáky v první světové válce a cely v bývalém východoněmeckém vězení v Lutherově městě, Wittenbergu, pro které tato inscenace původně vznikla.

 

(tříkanálová video instalace, 20 min, v němčině s českými titulky)

 

Alexander Kluge je právník, sociolog, spisovatel, tvůrce filmů a televizní producent a patří k nejdůležitějším uměleckým politickým hlasům v Německu. Jeho literární a filmová díla rafinovaně interpretují historická období a dávají prostoupit novým významům. V 60. letech byl jedním ze spoluzakladatelů německého autorského filmu. Jeho hraná „kulturní okénka“ z konce 80. let na soukromých televizních stanicích, s textovou a obrazovou montáží, a jejich hravé mísení faktů a fikce anticipovalo hlavní vývojové proudy na internetu a sociálních médiích.