#LUTHER­LENIN


po celou dobu festivalu Alexander Kluge: Od reformace po jámu od pumy (tříkanálová video instalace, 20 min, v němčině s českými titulky, předsálí Studia 2)
während das Festivals Alexander Kluge: Von Reformation bis Bombentrichter (3-Kanal Videoinstallation, 20 Min, Deutsch mit Tschechischen Untertiteln)
throughout the festival Alexander Kluge: From the Reformation to a Bomb Crater (3-channel video installation, 20 min, in German with Czech subtitles)

16:50–17:15 a 22:05–22:30 CreWcollective (režie: Jan Horák a Roman Štětina): Kancelář opožděného zpravodaje
16:50–17:15 und 22:05–22:30 CreWcollective (Regie: Jan Horák und Roman Štětina): Zeitverzögertes Beobachtungsbüro
16:50–17:15 and 22:05–22:30 CreWcollective (directed by: Jan Horák and Roman Štětina): Delay Observer's Office